Hello! 安瑞巴蒂~~

从今天开始,一个全新的英语学习栏目“每日一译”就要和大家见面了~

每日精心挑选一个英语句子。这个句子是什么意思呢?请大家翻译原句的意思,看谁翻得更地道哦~

希望大家能够每天积累,在英语语言的魅力中感受到英语学习的乐趣!翻译规则:每期帖子楼下回复翻译;每人每句限回复一次blob.png

 

 ===============================================

每日一译更新


每日一译第一期(2016年3月2日)

链接:http://bbs.51talk.com/Forum/detail/8210.html

每日一译第二期(2016年3月3日)

链接:http://bbs.51talk.com/Forum/detail/8228.html

每日一译第三期(2016年3月4日)

链接:http://bbs.51talk.com/Forum/detail/8257.html

每日一译第四期(2016年3月7日)

链接:http://bbs.51talk.com/Forum/detail/8309.html  

每日一译第六期(2016年3月10日)

链接: http://bbs.51talk.com/Forum/detail/8359.html 

每日一译第七期(2016年3月11日)

  http://bbs.51talk.com/Forum/detail/8376.html 
每日一译第八期(2016年3月15日)

http://bbs.51talk.com/Forum/detail/8444.html 

每日一译第九期(2016年3月16日)

http://bbs.51talk.com/Forum/detail/8467.html

每日一译第十期(2016年3月21日)

http://bbs.51talk.com/Forum/detail/8519.html

每日一译第十一期(2016年3月22日)

http://bbs.51talk.com/Forum/detail/8589.html

每日一译第十二期(2016年3月23日)

http://bbs.51talk.com/Forum/detail/8686.html

每日一译第十三期(2016年3月24日)

http://bbs.51talk.com/Forum/detail/8762.html

每日一译第十四期(2016年3月25日)

http://bbs.51talk.com/Forum/detail/8860.html

每日一译第十五期(2016年3月28日)

http://bbs.51talk.com/Forum/detail/9022.html

每日一译第十六期(2016年3月29日)

http://bbs.51talk.com/Forum/detail/9117.html 

每日一译第十七期(2016年3月30日)

http://bbs.51talk.com/Forum/detail/9214.html 

每日一译第十八期(2016年4月12日)

http://bbs.51talk.com/Forum/detail/10103.html 

每日一译第十九期(2016年4月20日)

http://bbs.51talk.com/Forum/detail/10871.html 

每日一译第二十期(2016年4月25日)

http://bbs.51talk.com/Forum/detail/11240.html 

每日一译第二十一期(2016年5月3日)

http://bbs.51talk.com/Forum/detail/11855.html